Darrius biedt ritme, regelmaat en structuur. Daarbij staan professionaliteit, zorgvuldigheid, ontwikkeling, familie gevoel en kleinschaligheid centraal.
Daarom wordt er in onze begeleidingstrajecten gewerkt aan de hand van een zorgplan met de volgende 10 leefgebieden:
– 
huisvesting
– financiën
– sociaal functioneren (relaties, zelfredzaamheid)
– psychisch functioneren
– zingeving
– lichamelijk functioneren
– praktisch functioneren
– dagbesteding/(werk/hobby/vrije tijd)
– psychiatrisch beeld
– therapietrouw


De behoefte van de cliënt staat centraal. Het gaat tenslotte om zijn/haar toekomst-perspectief.
Wij werken aan de hand van een tijdspad waarin we met elkaar ook regelmatig evalueren en waar nodig zaken bijstellen.
Wij houden van een persoonlijke, individuele benadering en daarom werken wij in een kleinschalige setting met een vast team van medewerkers en vrijwilligers.