Begeleiding

Onze Doelgroep
Darrius is een woongroep voor jongvolwassenen met autisme of vergelijkbare problematiek . Wij gaan uit van een homogene samenstelling qua leeftijd, zorgzwaarte en behoefte aan ondersteuning. Geslacht is niet van belang. Bewoners kunnen vanuit de thuissituatie worden aangemeld, of vanuit een zorginstelling.

Waar is de begeleiding op gericht en wat bieden wij aan?

De begeleiding is gericht op het bevorderen, ontwikkelen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leren functioneren. De bewoners hebben een persoonlijk begeleider. Die dagelijks ondersteuning biedt op de verschillende leefgebieden. Bij Darrius leren wij jongvolwassen om alledaagse activiteiten te doen. Boodschappen doen, koken, schoonmaken, budgetteren, praatje maken. Kortom, leren zelfstandige wonen en meedraaien in de maatschappij.

Zinvolle dagbesteding zal samen met de cliënt geregeld worden. Wij gaan er van uit dat iedereen kan participeren ongeacht zijn of haar situatie. Bijvoorbeeld een baantje, vrijwilligers werk of dagbesteding op een andere locatie. Groepsgerichte activiteiten, zoals sporten en koken, zullen een bijdragen leveren aan een positieve sfeer. Maar natuurlijk zullen de mogelijkheden en interesse van de cliënt leidend zijn en daarbij sluit Darrius aan waar nodig.